+31(0) 6-10844248 | info@moldierenosteopathie.com

{:nl}

Als een paard een blokkade heeft opgelopen hoef je daar niet direct wat van te merken. Het paard probeert in eerste instantie te compenseren; pas op het moment dat dit niet meer lukt, worden de klachten duidelijker merkbaar voor de eigenaar/ruiter. Voor de getrainde osteopaat zijn deze kleine bewegingsbeperkingen al wel te voelen, en te behandelen. Preventief behandelen is zeker raadzaam, maar ook als er al wel merkbare veranderingen zijn kan osteopathie vaak uitkomst bieden.

Een osteopaat kan uitkomst bieden bij klachten op het gebied van poetsen/opzadelen/rijden, op het gebied van de fokkerij, op het gebied van de gezondheid, op het gebied van omgang en vele andere klachten.

Denk bijvoorbeeld aan de volgende problemen:

 • Tijdens het poetsen reageert het paard met slaan, bijten of wegdrukken van de rug
 • Singelnijd bij het opzadelen
 • Niet willen nageven, inbuigen, rond worden
 • Niet willen halsstrekken, de hand niet willen volgen
 • Wegrennen voor of na de sprong
 • Weigeren of een andere manier van verzet tonen
 • Moeilijk kunnen verzamelen
 • Kantelen van het hoofd
 • Problemen met zijgangen (wijken, travers, appuyeren)
 • Problemen met aangalopperen, overkruist aangalopperen
 • Tongproblemen
 • Töltproblemen
 • Moeilijkheden met slidingstops
 • Merrie heeft veel problemen tijdens de hengstigheid of wordt niet hengstig
 • Onregelmatige gangen, vage kreupelheden, taktfouten
 • Moeilijk herstel na een intensieve training
 • Paard heeft regelmatig blessures
 • Slecht verharen, doffe vacht
 • Regelmatig koliek
 • Knieschijf blokkades
 • Paard oogt niet blij/vriendelijk
 • Paard bijt, schopt of draait weg van eigenaar/ruiter
 • Diarree
 • Stress
 • Verminderde prestaties
 • Gedragsveranderingen
 • Rugproblemen
 • Na trauma, als bijvoorbeeld vast hangen in het halster, uitglijden, vast liggen

Neem gerust contact op wanneer u twijfelt of osteopathie een meerwaarde kan zijn.

{:}{:de}

Ein Osteopath kann eine Lösung für Beschwerden im Bereich Putzen / Satteln / Reiten, im Bereich der Zucht, im Bereich der Gesundheit, im Bereich der Handhabung und viele andere Beschwerden anbieten.
Betrachten Sie zum Beispiel die folgenden Probleme:

 • Während des putzen reagiert das Pferd mit Schlagen, Beißen oder wegdrücken vom Rücken
 • Drohen beim Satteln
 • Probleme mit Stellung, Biegung, Nachgeben
 • Hinter dem Zügel, Falscher Knick
 • Rennen vor oder nach dem Sprung 
 • Schwer zu versammeln
 • Verwerfen im Genick
 • Headshaking
 • Probleme mit Seitengänge (Schenkelweichen, Schulterherein, Travers, Traversalen)
 • Probleme beim Galoppieren, Gallopwechsel, Kreuzgalopp beim angaloppieren 
 • Zunge Probleme
 • Tölt/ Pass Probleme
 • Schwierigkeiten mit Sliding stops
 • Stute wird nicht rossig, Schwierigkeiten beim Schwangerschaft
 • Unregelmäßige Gangart, Lahmheit, Taktfehler
 • Schwierige Erholung nach einem intensiven Training
 • Das Pferd hat regelmäßig Verletzungen
 • Schlechte Haare, trüber Fell
 • Regelmäßig Kolik
 • Stallbeine
 • Kniescheibenblockaden
 • Pferd sieht nicht glücklich / freundlich aus
 • Pferd beißt, tritt oder wendet sich vom Besitzer / Reiter ab
 • Allergien
 • Atemwegsprobleme
 • Mauke
 • Durchfall
 • Stress
 • Reduzierte Leistung
 • Verhaltensänderungen
 • Rücken Probleme
 • Nach einem Trauma, z.b. im Halfter hängen, ausrutschen
 • Und so weiter.


Sprechen Sie uns an, wenn Sie Zweifel haben, ob Osteopathie ein Mehrwert sein kann.

{:}{:gb}

An osteopath can help with complaints in the area of brushing/saddling/ riding, in the area of breeding, health, handling and various other issues in movement, posture and behaviour .

Common issues are:

 • Back problems
 • During brushing the horse reacts by kicking, biting, or extending the back
 • A horse being “girthy,”
 • Not willing to relax and bend
 • Not willing to lengthen neck
 • Running away before or after a jump
 • Difficulties in collecting
 • Tilting the head or headshaking
 • Problems with lateral movements (shoulder in, travers, half pass)
 • Problems with transition to canter, crossed-canter
 • Tongue problems
 • Tölting problems
 • Difficulties with sliding stops
 • Irregular pace, or lameness
 • Horse that has injuries regularly
 • Poor shedding, dull fur
 • Regularly colic
 • Stable legs
 • Kneecap blockage
 • Horse does not appear friendly/happy
 • Horse bites, kicks or turns away of its owner/rider
 • Allergies
 • Diarrhoea
 • Stress
 • Problems with/less achievement
 • After trauma; for example due to fixed suspension in the headcollar, slipping, or fixation
 • Etcetera

Please contact me if you have any doubts if osteopathy has added value to the improvement of the health of your horse

{:}